...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސްގަނޑު
ނ.
(1) ކުކުޅު ބިހުން އަޅާ ފޮޅިގަނޑު.
(2) ބިހުގެ ގޮބޮޅި.
(3) މަޖާޒު:
ދޮންކޮށް ފަލަކޮށް، ލޮކިމަސްޖަހައިފައި ތިބޭ ކުދިންނާއި މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިސްގަނޑުއެޅުން . ވަޓަލައްޕަން . ފަސްމީރުކޭން . ފޮޅިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ