...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިޑި
ނ.
(1) ކުށްވެރިންގެ އަތްފައިގައި އަޅާ ކަސްތޮޅު.
(2) ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަށްޓަކައި އެތެރެއަށް ދުންފަތް އަޅައިގެން ފަތުގައި، ނުވަތަ ކަރުދާހުގައި، އަނބުރާ އެއްޗެއް.
(3) ދަގަނޑު ހޮޅިފަދަ އެއްޗެހި އެއްކޮށް ހަރުކުރުމަށް އަޅުވާ ތަޅެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުލިކުރުން . ބަޑިވުން . ބިޑިހެދުން . ބިޑިއެޅުން . ކަސްތަޅު . ކަސްތަޅުއެޅުން . އެނބުރުން . ވާގަނޑު . ފަތުބިޑި . ދުންފަތް . ދުންފަތްގަސް . ލައިޓަރު . ގޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ