...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިޑިއެޅުން
މ.
(1) ބިޑިން އަތްފައި ބަންދުކުރުން.
މިއީ ދަގަނޑުން ހަދައިފައި އުޅާގޮތަށް ދެއަތުގައި އަޅުވާ ތަޅުލާ އެއްޗެކެވެ.
(2) ދަގަނޑު ހޮޅިފަދަ އެއްޗެހި އެއްކޮށް ހަރުކުރުމަށް ތަޅު އެޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ