...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިޔަ
ނއ.
(1) މާބޮޑު.
(2) ބޮޑެތިމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަ . ހައިބަބޮޑު . ހައިބަކަން . ހައިވަކަރު . ނިކަ . ނިކަބިލިއްސަގަސް . ރަންބޮލި . ރީތިގަސް . ބަނބުކެޔޮ . ބައްޓަންކުރުން . ބަގީޗާގަސް . ބިއްތެރި . ބުރަހި . ބެރެބެދި . ބޮންޑާފާނަ . ބޮޑުކަފަ . ބޮޑުމަސް . ބޮޑުތޮޅި . ކަނޑިތޮޅި . ކަރަ . ކަރަންޓީނު . ކަރަންޓީނުކުރުން . ކަރަންޓީނުވުން . ކަތުރުމަސް . ކިނބި . ކުއްޅަވައް . ކުދެހި . އަނބު . އަންމަލްތާސް . އެތް . އޮފިއެލޭގަސް . އޮޑިކާބޮޑުމަސް. . ވަރުމަތުނަނު . ވެން . ވެލިފަރުބަދަ . މަތިކެނޑުން . މަޑިވަކަރޮ . މާރިދު . މުޑަހަނދި . މެންދާމިޔަރު . ފިތުރޯނު . ފީވަލުރޮނޑު . ފުނަ . ފުނައުއެޅުން . ފުނަގަސް . ފުރޭތަ . ފެހުރިހި . ދަނބު . ދެބުދާރު . ދޮންމަޑިމިޔަރޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ