...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިޖިލީބައްތި
ނ.
ބަހައްޓާ ބައްތިއެއް.
މިއީ އުސްމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 41 އިންޗި، ވަށަމިނުގައި ގާތްގަޑަކަށް 6 އިންޗި ހުންނަ ބައްތިއެކެވެ.
މި ދިއްލަނީ ކަރާސީނު ތެޔޮ އަޅައިގެން ޗާބިދީގެން އެ ތެޔޮ ގޭހަށް ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ