...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިޗޫ
ނ.
ހާސްފައިހެން ބޮޑެތިކޮށް ގަޅިޖަހައިފައި ހުންނަ ވިހަގަދަ ސޫތްޕެއް.
މި ދައިގަތީމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިލަނަގާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިޗުލެ . އަންކަރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ