...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބީ
ނ.
(1) ގެއްލޭ ގެއްލުން.
(2) ވަކިވާވަކިވުން.
މިސާލު:
އޭނާރަށުން ބީވެއްޖެއޭ، އެގުރާ އަހަރެން އަތުން ބީވެހިނގައްޖެއޭ.
މިބަސް ބުނެއުޅެނީ އަނބުރާ ނުލިބޭ ފަދަ ގޮތެއްގައި ގެއްލުމަށެވެ.
(3) ކިރު ހިއްޕި.
(4) (ސ) ބޮއިފި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބަސް . ހަރުބީކާފަރުން . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަވީރުކުރުން . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތާވީސް . ހަތްޤިރާއަތް . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިކިބަލި . ހިއްޕުން . ހިމޭންރަނގަބީލު . ހިލަތޮށި . ހުކުރުފަނި . ހުވަފެންތަފުސީރު . ހުލުހާ . ހޭނުން . ހޮބީ . ނަބިއްޔާ . ނަބީބޭކަލުން . ނަބީކަން . ނަބީކަލޯގެ . ނަބީއްޔުން . ނަމާދު . ނަމާދުކުރުން . ނާސި . ނާސިބަލި . ނާސިވުން . ނާސިގެ . ނުފަރިތަކަން . ރަށުމީދާރަށަށްގަދަވާނެ . ރަނގަބީ . ރަނގަބީލު . ރަނގަބީލުކުރުން . ރަނގަބީލުޖެހުން . ރަންގަނޑު . ރަބީޢު . ރަބީޢުލްއައްވަލު . ރަބީޢުލްއާޚިރު . ރަގަރ . ރަސޫލާ . ރާޅު . ރާޅުބިންދުން . ރާޅުމުގުރުން . ރޫޅިވެރުން . ރެފުރީ . ބަނޑުބަލި . ބަނޑުލުން . ބަންޑުންލުން . ބަފާކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ