...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބީހި
ނ.
(ޏ) ބިހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޅުބިންދުން . ރާޅުމުގުރުން . ރޫޅިވެރުން . ބިންދުން . އުރުން . މެކޭރަޙުމަތް . ފުންކުރުން . ތިލަފެންވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ