...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބީރު
ނއ.
އިވުން ކޮށި.
(2) މަންމަނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހުވަފެންތަފުސީރު . ބޮޑުތަކުބީރު . ތަކުބީރާހިނގުން . ތަކުބީރާދިއުން . ތަކުބީރު . ތަކުބީރުބަނުން . ތަކުބީރުދިއުން . ތަކުބީރުލައިގަތުން . ތަކުބީރެ . ތަދޮބީރި . ތަދޮބީރިކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ