...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބީރުއަޑު
ނ.
(1) ބައިމަނުން ނެރޭ އަޑު.
(2) އެ އެއްޗެއްގައި ހުންނަންވީ އަޑަށްވުރެ މައްއަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ