...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބީއްސުން
މ.
(1) ފުރާދުއްވާ ތަކެތީން ބައެއް އެހެލުން.
(2) ފުރާދުއްވާ ތަކެތީގެ ފަށަން ފަސްގަނޑުގައި ޖެހޭވަރަށް އެއްގަމަށް ގެނެސް ތިލަ ހިސާބަށް އެރުވުން.
(3) ރާޅާ ފުންނުވާ ވަރަށް އެއްގަމަށް އެރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ