...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބީމަހީމަ
ާ ޖަނަވާރެއްގެ އުރަވަޅިން ނެގޭ އެއްޗެއް.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ، މަޑު މީރުވަހެއް ދުވާ އެއްޗެކެވެ.
މިޖަނަވާރު ދިރިއުޅެނީ ފެނުގައެވެ.
މީގެ އުރަވަޅީގައި މާމުއި ކަހަލަ ތެތްކަމެއް ހުރެއެވެ.
އުރަވަޅި ދުލިގަނޑާއެކު ނަގައިގެން ހިއްކައިގެން ބޭހަށް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ