...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބީޓުރޫޓު
ނ.
ތަރުކާރީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ މައްޗަށް ގަސްގަނޑު ހެދިފައި އަޑިއަށް ފައިބާ ރަތްކުލައިގެ ގޮނޑިއެކެވެ.
ފަތްތައް ފެހިކުލައިގައި ހުރެފައި ފަތުގެ ބުޑު ހުންނަނީ ރަތްކުލައިގައެވެ.
މިތަރުކާރީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ހުންނަނީ ބުމަރެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ