...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުހު
ނ.
(ބދ.) ފެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޑޫ . ބުރަނދު . އައްޑާލަކުޑި . ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން . ވެނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ