...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުންހިއްޕިލަވަބައި
ނ.
ނެއްޓިޔަށް އަނބުރާލާ ލަވަބައި.
މި ލަވަބައި ޖަހާނީ ދަނޑިގަނޑުގެ ބަދަލުގައި އަތުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ