...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުންނަރު
ނ.
މިއުޒިކު ކުޅެން ބޭނުންކުރާ، ނަރުފުރާފައި ހުންނަ ބައެއް އާލާތުގެ އެންމެ ފަލަނަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ