...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުންބާ
ނ.
(1) ގުންބާ.
(2) އިންޑިޔާގެ ބޮމްބެއިއަށް ދިވެހިން ކިޔާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއިނެތި . ނަކުވާ . ބަންގާޅު އަވެލި . ބުންބައިޓީ . ބުންބާއަލަ . ބުންބާސައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ