...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުންބާއަލަ
ނ.
ގޮބޮޅި އަލައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އޭގެ އެންމެ ކުދި ވައްތަރެވެ.
އިހުގައި މި ގެނެސް އުޅުނީ ބުންބާ މީހުންނެވެ.
މިހެންވެ ބުންބާ އަލަކިޔުނީ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ