...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުންބާސައި
ނ.
(1) ސައިފަތު ކުލަގަދަކޮށް ގިނައިން ކިރު އަޅައިގެން ފޮނިމަޑުކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ ސައި.
(2) މިއީ ބުންބާ މީހުން މާލޭގައި އުޅުނު ޒަމާނުގައި އެމީހުން ހަދައި އުޅުނު ސައެކެވެ.
(3) ބުންބާޓީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުންބައިޓީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ