...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުންބެރު
ނ.
(1) ބުންބެރުޖަހައިފައި ފުރެއްދެލަވަ ކިއަމުން ކުޅޭ ކުޅިވަރު.
(2) ފުރެއްދެ ލަވަކިޔާއިރު ޖަހަން ގެންގުޅޭ ބެރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުންބެރު . ގުންބަރަ . ގުންބެރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ