...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަހި
ނ.
ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެއް.
މިގަހުގެ މަލާއި ފަތާއި އޮށާއި ކުރިއާއި މޫ ބޭހަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
މިއީ މާ ބިޔަކޮށް ހެދޭ ގަހެއް ނޫނެވެ.
މިގަސް ހެދެނީ ވަލުތެރޭގައި ހޭޅި ފަށުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ