...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަނދު
ން ބަރިއަށް ހުޅުނބުހުރެފައި ކޯތާފަތްގަނޑާއި ދިމާއިން ބަނޑުދޮށް ފަރާތުގައި ހުންނަ ކޮތަރީގެ ދިގުމިން މަހުގެ ކަންފަތް ގަނޑާއި އެއްވަރުވާނެ އެވެ.
މަހުގެ ހުރަހަށް ރީނދޫ ކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ހުރުމާއެކު ކަންފަތްގަނޑު ފަޅާފައިވާ ހިސާބުގައިވެސް ކަޅުލަފެއްހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ