...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަކަށި
ނ.
ބުރިކަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަކުރުބޮލި . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުއިފަތުހިކާ . ހުދެންމަސްދަރި . ހޮން ބޮއް . ހޯސާ . ނަރުވާ ހަނދި . ނަގޫހުދުމަޑި . ނޫމަސްހިބަރު . ނޫމުގުރާން . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަތްބަނޑުލަނޑާ . ރަސްފޫ އެނބުރި . ރިހާކުރުބޮލި . ބަނޑުފުށް . ބަބުރުލޯފިނދު . ބިސްމަސް . ބުރިމަތި . ބުރިފުށް . ބުރެކި . ބެރެބެދިމަޑި . ބޮނބިފަޅި . ބޮނޑަންއިލޮޅި . ބޮލި ދިއްލުން . ބޮޑުބާލީސް . ބޮޑުގާދޫނި . ކަހަނބުކޮކާ . ކަށިނެތްމިޔަރު . ކަށިމަސް . ކަށިގޮނު . ކަންފަތް ހިކާ . ކަރަވެރިމަސް . ކަޅަރި . ކަޅަވަތިމިއަރު . ކަޅުކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ކަޅުމަސް ހިބަރު . ކިރުޅިހުނިހައް . ކުނބޯބޮލި . ކޮތަރިރީނދޫދަންބޮޑު . އަންބާރި . އައިލަ . އައްސިމަޑި . އަސްދާނުގޮނޑި . އުނިޔަ . އެއްފަތްކަހަނބު . އޮޅުފަތިމިޔަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ