...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަކަން
ނއނ.
ބަރުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރި ބިންދައިގެން ދާވަރަށް މަސައްކަތްކުރުން . ބޯބަރުކަން . ބޯބަރުވުން . ލޮލުނާރުކެނޑެންދެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ