...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަކި
ނ.
(1) ދުއްވާ އެއްޗެއް، ނުވަތަ ފުރޮޅެއްފަދަ އެއްޗެއްގެ ދުވެލި ނުވަތަ، އެނބުރުން މަޑުކުރަން، ނުވަތަ ހުއްޓާލަން ބޭނުންކުރަން ހުންނަ އެތި.
(2) އެމުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހިމަދިގުކޮށް ބޯކޮޅަށް ވަށްކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނބާލި . ބުރަކިރަނިން . ބުރަކިރަބަރު . ބުރެކިރަބަރު . ބޮޑައިބުރަކި . ބޮޑުބުރަކި . ވެލިވަރުބުރަކި . މޫޓު . ތޮޑު . ލޯބޮޑުބުރަކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ