...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަކިރަނިން
ނ.
ފަސްވަނަ ޢަލީ ރަސްގެފާނު.
(ދޮންބުޅާފާށަނާ) ގެ ދައިތާފުޅު ކަޅު މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނުގެ ފުރަތަމަ އަނބިކަނބަލުން، މިބޭފުޅަކީ ކަޅު ބުރުސޫރަ ރިވެތި ލޯފުޅު ބޮޑު ބޭފުޅެކެވެ.
ބުރަކިރަނިން ކިއުނީ ލޯފުޅު ބޮޑުކަމުގެ މައްޗަށް ބުރެކީގެ ލޮލަށް ނިސްބަތްކޮށްގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރަކިރަނިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ