...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަކިބޯޅަ
ނ.
(1) ކްރިކެޓް ކުޅޭއިރު ފެނުޖެހިފައި ވަކިދިމާއަކަށް ބޯޅަދާގޮތަކަށް އަނބުރާފައި އެއްލާބޯޅަ.
(2) ޓެނިހާއި ޓޭބަލްޓެނިސް ކުޅުމުގައި ބޯޅަވަކިއަތަކަށް އެނބުރޭގޮތަށް ޖަހާބޯޅަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ