...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަކެޓު
ނ.
(1) ލިޔެކިޔުމުގެ ނިޝާނެއް.
މިއީ ލިޔުމުގައި ބޭނުން ކުރާ ބަހެއްގެ އިތުރު ތަފުޞީލު އޭގެތެރޭގައި ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެކެވެ.
(2) ޤައުސު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ