...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަފަތި
ނ.
(1) ހިމަދިގު އެއްވަރުގެ ދޭތިކޮޅުވާކާލި.
(2) ވައިގެބާރުން ނުވަތަ އިންޖީނުގެ ބާރުން އެނބުރޭ ފިޔަފަތް.
(3) ފަރިވަޅުމަތީ ބާއްވާން ކާލިކޮން ފަންވަތުން ވިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
(4) ބޮލުގައި ހުންނަ ކާފަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއަނގޮޅި . ހެލިކޮޕްޓަރު . ރައްކާ . ބުރަފަތިހުއި . ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް . ކައްތިރި . ކައްތިރިކުރުން . ކައްތިރިވުން . ކަފަބުރު . ކަތިވަދު . ކާލިގަނޑު . ވައިބުރަފަތި . ފަންކާ . އަހަނެ . ފިޔަފަތް . ދެކުނުކާލި . ގަސްގަނޑު . ގަސްގަނޑުއެޅުން . ގިޔަރު . ގޮޓިފޮތިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ