...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަފަތިވިނަ
ނ.
ދަނޑުމަތީގައި ހެދޭ ވިނައެއް.
މި މަލުގެ ތަނޑުވަރަށް ދިގުވާނެ އެވެ.
މީގެ މާ ހުންނާނީ ބުރަފައްޗެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަފަބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ