...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް
"ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް " ނ.
ހުދުގޮޅިއާއި ކަޅުގޮޅި ޖަހައިފައި ހުންނަކުރެހުމެއް.
މިއީ ދީފައި އޮންނަ ތަޢާރަފަކާ އެއްގޮތަށް ހުދުގޮޅިތަކުގައި މަތިންތިރިއަށާއި، ހުރަހަށާއި ކަނުން ކަނަށް އަކުރުލިޔެގެން ބަސްބަސް ހަމަޖައްސާގޮތަށް އޮންނަ އަރަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ