...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރާ
ނ.
(1) ކިރުހިއްޕި.
(2) ބުރުން - މިބަހުގެ ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަށި . ހަރުކުރުން . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހިހޫ . ހިލޭޖެހުން . ހުރަސްކުރުން . ހުކުރު ހަތްދުވަސް . ހުއްބު . ހުދުހަކުރު . ހެއި . ހޭރިޔާ . ހޮޑު . ނާރޮވައްފަލުދަ . ނޮޅިބުރި . ރުޖޫއަ . ރުޖޫއަވުން . ރޮދިއަޅާސަރަކަ . ބަހަނާ . ބަހަނާހެދުން . ބަހަނާދެއްކުން . ބަނޑިޔަލުފެން . ބަނާތުނޮޅި . ބަރަންޑޭލަ . ބަގިޔާ . ބިޑި . ބީ . ބީތާ . ބީތާ ކަން . ބީތާވުން . ބުންހިއްޕިލަވަބައި . ބުރަކިބޯޅަ . ބުރޫ . ބުރޫއެރުން . ބުމަރު . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ބެރާންތި . ބެރާންތިއެރުން . ބެރާންތިވުން . ބޮޑުބަރަނި . ބޯބުރާންތިކެއުން . ބޯބުރާންތިވުން . ބޯވިއްދާ . ކަށިހަކުރު . ކަންނެތްނޮޅި . ކަރުލުން . ކަނބުރުގެއަށް ވަންނަންޏާ އަޅި ބުރާނެއެވެ . ކާލި . ކުރޮޅި . ކުޅުދުއްފުށީފޫ . ކޭހުސޭނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ