...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރާންތި
ނ.
ބޮލަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކުން ތަންދޮރުނޭނގޭ ގޮތްވެފައިވާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑިޔަލުފެން . ބީތާ . ބީތާ ކަން . ބީތާވުން . ބެރާންތި . ބެރާންތިއެރުން . ބެރާންތިވުން . ބޯބުރާންތިކެއުން . ބޯބުރާންތިވުން . ތަންޑާ . ތަންޑާއެރުން . ތަންޑާވުން . ތެއްރާ . ތެއްރާލުން . ތެއްރިޔާއެރުން . ތެއްރެއެރުން . ތެއްރެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ