...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރާންތިއެރުން
މ.
ބޮލަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކުން ހިސާބަކަށް ތަންދޮރު ނޭނގޭގޮތްވެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެރާންތިއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ