...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރާސްފަތި
ނ.
(1) ހުކުރު ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަސް.
(2) ހުކުރުހަތްދުވަހުގެ ނިމޭދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުކުރު ހަތްދުވަސް . ހުއްބު . މަހުމުޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ