...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރި
ނ.
(1) ފުރަގަސްފަރާތު ދޮރު.
(2) ދިގުއެއްޗެއްގެ ބައެއް.
(3) ހުރަހަށް ބުރިކޮށްލި އެއްޗެއްގެ އެއްބައި.
(4) ޢިމާރާތެއްގައި އެއްބައިގެ މައްޗަށް އަނެއްބައި ހުންނަގޮތަށް އިތުރު ކޮށްފައި ހުންނަ ބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސްގެކޮޅު . ހަނޑޫފޮޅުން . ހައްވާމަހަ . ހަތިފަށް . ހިނގުން . ހިރުނބު . ހިލަވާލި . ހީރަސްޖެހުން . ހުންކާބޮލި . ހުޅައްފަނި . ހުޅު . ހުކުރުޙަދީޘް . ހުލެއެބެރި . ހެއްލުންތެރި . ހެއްލުންތެރިކަން . ހެއްލުންތެރިވުން . ހޭނަ . ހޭރޭމިޔަރު . ހޮނދު . ހޮނޑުމިޔަރު . ހޮޅިގަނޑު . ހޮޅު . ހޮޅުގަނޑު . ހޮއެބޮލި . ނަނުބައި . ނަރުގަނޑު . ނަލަހިކާ . ނަގިލިކެނޑުން . ނަގޫކެނޑި . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނިއޯން . ނޮޅި . ނޮޅިބުރި . ރަންމެހި . ރައްދުއަޑު . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރަސްފޫ އެނބުރި . ރާބެބެރި . ރާއްދެމަޑި . ރާމިބުރި . ރާމުގުރި . ރާމެހި . ރާތާނަނު . ރާޑަރު . ރިލޭރޭސް . ރީނދޫ އުރަހަކަންނެލި . ރުއްގުޅި . ރުޖޫއަ . ރުޖޫއަވުން . ރޮނގުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ