...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރި ބިންދައިގެން ދާވަރަށް މަސައްކަތްކުރުން
"ބުރި ބިންދައިގެން ދާވަރަށް މަސައްކަތް ކުރުން" މަޖާޒު:
ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބުރަކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ