...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރިބުރިވުން
މ.
(1) ދިގު އެއްޗެއް ހުރަހަށް ބައިބައިވުން.
(2) ތޫނު ހަތިޔާރަކުން ނުވަތަ ތޫނު އެއްޗެއް ކައިގެން ނުވަތަ ތޫނު އެއްޗެއް ބޮއިގެން ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް ތަނަކުން ކަނޑަ ކަނޑައިގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ