...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރިކުރުން
މ.
(1) ދިގު އެއްޗެއްގެ ބައެއް ތޫނު އެއްޗަކުން ހުރަހަށް ވަކިކުރުން.
(2) ތޫނު އެއްޗަކުން ކޮޅަށް ހުރި ގަހެއް ނުވަތަ ދަނޑިއެއް ފަދަ އެއްޗެއް ކެނޑުން.
(3) މޫދު މަސް ބޭނުމަކަށްޓަކައި ފަޅައި ކޮށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންދުކެނޑުން . ކަނޑިންޖެހުން . ކީހުން . ވަތްކެނޑުން . ދަރުކޮށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ