...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރިވުން
މ.
(1) ދިގު އެއްޗެއްގެ ބައެއް ވަކިވުން.
(2) އެއްޗެއް ހުރަހަށް ވަކިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގިލިކެނޑުން . ބަންދުކެނޑުން . ފަށްކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ