...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރިމަތި
ނ.
(ސ) (1) ކަތިކޮށް ހުންނަ ރުއްފަދަ ގަސްގަހުގެ މައްޗަށްވާ ފަރާތް.
(2) ވެލާ ކަހަނބުފަދަ ތަކެތީގެ ބުރަކަށި ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ