...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރީވައި
ނ.
(1) ފުރަގަސް ފަރާތުބަލީގެ ބާވަތެއް.
މިބަލިޖެހުނީމާ އުނަގަނޑުގައާއި ފުރަގަސްފަރާތުގައިވެސް ރިއްސާނެ އެވެ.
އަދި ވައިބޭރުވުން ގިނަވާނެ އެވެ.
(2) ދުރަނުވައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރިއެވައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ