...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރު
ަތިކޮށް އޮންނަ އެއްޗެއް.
(2) ވަށްކޮށް އަޅާ ރޮނގު.
(3) ދައުރު.
(4) ފަހަރު.
(5) ފިޔަވަހި.
(6) އެންމެން ހިމެނޭގޮތަށް ފަހަރަކު މީހަކަށް ޖެހޭގޮތަށް އޮންނަ ކަމެއްގައި އެންމެންކޮށް އެކަމެއް ފުރިހަމަވާވުން.
(7) ވައްތަރު.
(8) ސިފަ.
(9) (ޏ) ދޮންދޫނި.
(01) (ސ) ވިނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުގެއެޅުން . ހަނުއެނބުރުން . ހަނުތެޅުން . ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޖާއެޅުން . ހަބުސީން . ހަކަތަ . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހިނބުޅެ . ހިނގުން . ހިންގުން . ހިއަރި . ހިތް އޮންނާނީ އާސްމާނުގައެވެ. . ހިތްމޮޅު . ހިތްމޮޅުކަން . ހިތްމޮޅުވުން . ހިޔަރި . ހުނބުޅު . ހުންގާނުވައިބުރު . ހުންގާނުމޮއި . ހުންގާނުސަރަކަ . ހޭރިޔާ . ހޮނޑު . ހޮޅި . ހޯއްދުން . ހޯއްދުންތެރި . ހޯއްދުންތެރިކަން . ނަނުއެޅުން . ނަންވެއްޔާމޮޑެވުން . ނަރުބުރުސް . ނައިބޮލިކަނޑާހަނު . ނިއަނެތި . ނިއަނެތިކަން . ނިއަނެތިވުން . ނިގާބު . ނޫބީ . ނޫބީބަބުރު . ރަށްގުޑާ . ރަންމަތީލުން . ރައިވަރުބައި . ރަތްބަބުރު . ރަތްދަނބަރުއް . ރަތްދަނބުރުއް . ރަސްދަނބުރުއް . ރާހި . ރާންރާން . ރާންރާންލުން . ރާރާގުޑި . ރާތީބުލަވަބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ