...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުނު
ނ.
(1) އަށާވީސް ނަކަތުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ނަކަތް.
(2) އައްސިދައާއި ކެއްޗާ ދެމެދުގެ ނަކަތް (ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ދެވަނަ (ނަކަތް.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރުނުވިލާ . ބުރުނުވިލާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ