...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުން
ސާލު:
(ހ) ކުނޑިބުރުން.
(ށ) ހިރަފުސްބުރުން.
(2) ވައިގެތެރެއަށް އެއްޗެއްގެ އަސަރު ފެތުރިގެންދިއުން.
މިސާލު:
(ހ) ހިރަފުސްބުރުން.
(ށ) ދުންބުރުން.
(3) މެހި މާބުރު ފަދަ ތަކެތި އެއްޗެއްގެ ވަށައިގެން ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ކައިރީގައި އުދުހުން.
މިސާލަކަށް:
މެހިބުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުއެނބުރުން . ހަންޖާއެޅުން . ހަބުސީން . ހިނގުން . ހިއަރި . ހިޔަރި . ހުންގާނުމޮއި . ހޭރިޔާ . ނަނުއެޅުން . ނައިބޮލިކަނޑާހަނު . ރޭޒާ . ރޮދިއެޅުން . ބިޑިހެދުން . ބުރަކި . ބުރައިގަތުން . ބުރާ . ބުރާލުން . ބުރުން . ބޮލަށްވައިއެރުން . ބޮލާފޮށާއެޅުން . ބޮޑުމަސްހިނގުން . ބޯނއެބުރުން . ކަރުދެމުން . ކުވާބުރުން . ކޮކާބުރުން . އަނބުރައިލުން . އިރުމެދުންފިލުން . އުޑިއެނބުރުން . އެނބުރުން . އޮރިދެމުން . އޮޅުލުން . ވަށްކުރުން . ވައިވަށާހިނގުން . ވައު އެނބުރުން . ވައުއެޅުން . ވަސްމުޑިހެދުން . ވިއްސުން . ވެށުން . މޯޓަރު . ފަސްއަނބުރާ . ފުރަގަސްދިނުން . ދައުރު . ދިއުޅިއެޅުން . ދުންކުނި އެނބުރުން . ދުންކޫނޑި އެނބެރުން . ދުންއެރުން . ދެކަނިހަމަޔަށް އެނބުރުން . ތެއްރާލުން . ގަދަންޖެހުން . ޒަންގީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ