...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުޅިއަމަސް
ނ.
ފަޅުތެރޭގައި އުޅޭ ކިރުޅިޔަމަހާ ވައްތަރުމަހެއް.
މީގެ މަސް ވަރަށް މީރުވާނެ އެވެ.
މި މަސް ކިރުޅިޔަމަހަށްވުރެ ކުޑަވާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ