...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުވަ
ނ.
(ތ) މޫދުގެ ހުއިގަނޑު ތެރޭއުޅޭ ހިމަދިގުކޮށް ހުންނަ ކުޑަކުޑަ މަހެއް.
މިއީ ވިނަގަނޑާއި އެއްކުލައިގެ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރުވާލުން . އިސްޕުރޭ . އިސްޕުރޭކުރުން . އެކަނިކާތަށި . ވިއްސައިލުން . މަހާނަ . މާބުރުކުނޑި . ފުށްބުރުފަންވަތް . ފެންއުކުން . ދަކަނދާވަސް . ދުންކެވުން . ގޮބޮޅިޖެހުން . ސުޕުރޭ . ސުޕުރޭކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ