...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުވާލުން
މ.
(1) ވިހުރުވައިލުން.
(2) ހިމުން އެއްޗެހިތަކެއް ނުވަތަ ދިޔާ އެއްޗަކުން ތިކިތަކެއް ބުރުއްސައިލުން.
(3) ވައިގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއްގެ އަސަރު ފަތުރުވައިލުން.
މިސާލު:
(ހ) ހިރަފުސް ބުރުވައިލުން.
(ށ) ދުންބުރުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ