...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުވުން
މ.
(1) ވިހުރުވުން.
(2) ހިމުން އެއްޗެހިތަކެއް ނުވަތަ ދިޔާ އެއްޗަކުން ތިކިތަކެއް ބުރުއްސުން.
(3) ވައިގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއްގެ އަސަރު ފެތުރުވުން.
މިސާލު:
(ހ) ހިރަފުސް ބުރުވުން.
(ށ) ދުން ބުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންގުން . ބުރުވުން . ވިއްސުން . ފެންވިއްސުން . ދުންއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ