...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުމާ
ނ.
ކަރަންޓުން ނުވަތަ އަތުން އަނބުރައިގެން ތޮރުފާން ގެންގުޅޭ އާލާތެއް.
މިހަދާފައި ހުންނަނީ އެކިވަރުވަރުގެ ކަށިން ތޮރުފޭގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރުމާކަށި . ފާލުބުރުމާ . ލުހެޖެހުން . ގުދުބުރުމާ . ސަރަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ